Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO
Zaloguj/Wyloguj Napisz do Nas
Dane osobowe
Inspektor Ochrony Danych KP PSP w Ciechanowie
Mariusz Mucha, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Ciechanowie, ul. Płocka 32.
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych - p. Mariusz Mucha, z którym można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani(a) dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są jednostki PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Klauzule informacyjne

1. Klauzula informacyjna  dotycząca upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych "odbiorowych" zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)

2. Klauzula informacyjna dotycząca upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499)

3. Klauzula informacyjna dotycząca osób prowadzących zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z Działem II ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396)

4. Klauzula informacyjna dotycząca funkcjonariuszy pełniących służbę w KP PSP w Ciechanowie

5. Klauzula informacyjna dotycząca osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą świadczących usługi dla jednostki organizacyjnej tzw. kontrahenci

6. Klauzula informacyjna dotycząca osób składających skargi i wnioski na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz.256 ze zm.)

7. Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do pracy w Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie

8. Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie

9. Klauzula informacyjna dotycząca osób nagrywanych monitoringiem wizyjnym z urządzeń zamontowanych na pojazdach pożarniczych

10. Klauzula informacyjna dotycząca osób składających do organu informacji o możliwości występowania nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej

11. Klauzula informacyjna dotycząca osób uczestniczących w szkoleniach, naradach i konferencjach organizowanych przez Komendę Powiatową PSP
w Ciechanowie

12. Klauzula informacyjna dotycząca osób składających petycje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U.z 2018 r. poz. 870)

13. Klauzula informacyjna dotycząca uczestników postępowania o zamówienia publiczne

14. Klauzula informacyjna dotycząca pracowników cywilnych Komendy Powiatowej PSP w Ciechanowie

Licznik odwiedzin


362327

Dziś:119
Ten miesiąc:1,382
Poprzedni miesiąc:4,868

STATYSTYKA ZDARZEŃ
Ilość interwencji na dzień:
09-07-2020
Ogółem 635
Pożary 150
Miejscowe zagrożenia 458
Alarmy fałszywe 27
Ciechanów